Зміни до Статуту ТОВ 2019

До 18 червня 2019 року необхідно внести зміни до статуту ТОВ (товариств з обмеженою відповідальністю), та привести у відповідність з ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Таким чином держава адаптує національне законодавство до європейських стандартів, що дасть можливість покращити інвестиційний клімат в Україні.

Протягом року з моменту набрання чинності нового закону ТОВ звільняються від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію.

Для повноцінного функціювання внести зміни до Статуту необхідно вже зараз, хоча ще протягом року положення старого Статуту будуть дійсними.

За новим законом кількість учасників ТОВ необмежена. Згадаємо, що раніше їх кількість обмежувалася 100 учасниками. Вводиться поняття «корпоративний договір». Мета договору — визначити будь-які корпоративні зобов’язання та правила на власний розсуд учасників ТОВ. «Безвідклична довіреність» – на виконання зобов’язань за корпоративним договором може видаватись безвідклична довіреність, яка підлягає нотаріальному посвідченню (може бути скасована лише за згодою її представника або у передбачених статутом випадках). В статуті ТОВ більше не зазначаються: - перелік учасників та їх персональні дані; - розмір статутного капіталу; - розмір часток учасників; - юридична адреса. Але повинні бути зазначені:

- найменування ТОВ; - органи управління ТОВ, компетенція, порядок прийняття рішень; - порядок вступу та виходу. - Якщо частка учасника перевищує 50%, він не може самовільно вийти зі складу ТОВ, тільки за згодою абсолютно свїх учасників товариства. Строк для внесення учасниками вкладів при створенні ТОВ зменшується до 6 місяців. Статутом Товариства може бути передбачено утворення наглядової ради.

Избранные посты
Недавние посты