Новий податок #на виведений капітал#

Законопроект розроблено на виконання пункту 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 1797-VIII , яким Кабміну було доручено до 1 липня 2017 року розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо запровадження податку на виведений капітал.

Як заначено у пояснювальній записці, основними положеннями законопроекту є запровадження оподаткування прибутку, розподіленого у формі дивідендів чи прирівняних до них платежів та відмова від податку з доходів нерезидентів. Прирівняними до дивідендів платежами вважатимуться:

проценти, сплачені на адресу нерезидентів – пов’язаних осіб (в деяких випадках);

виплати в межах договорів страхування або перестрахування на користь страховиків – нерезидентів (в деяких випадках);

виплата фінансової допомоги неплатнику податку на виведений капітал, що залишається неповернутою протягом 12 місяців (з правом зменшення податку);

придбання товарів та послуг у пов’язаних осіб, що використовують спрощену систему оподаткування; донарахування за операція трансфертного ціноутворення; операції з безоплатного надання майна неплатнику податку на виведений капітал;

інвестування в статутний капітал неплатників податку на виведений капітал (з правом зменшення податку); виплата роялті в окремих випадках, в сумах перевищення ліміту.

Також законопроектом передбачається зміна методологічних підходів оподаткування процентів за користування кредитом, що отримуються у нерезидентів. 

Так, платники, у яких сукупний розмір отриманих у нерезидентів кредитів перевищує розмір власного капіталу більше ніж у 1,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять винятково лізингову діяльність, - більш ніж у 5 разів), вважаються пов’язаними особами з такими нерезидентами і сума таких процентів оподатковується за ставкою 5%. 

За ставкою 20% оподатковуватиметься сума процентів, що сплачуються нерезидентам, у випадку, якщо такий нерезидент зареєстрований в низько- податковій юрисдикції та у випадку сплати процентів нерезиденту, якщо сума залучених від нього кредитів (позик) перевищує власний капітал більше ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять винятково лізингову діяльність, - більш ніж у 5 разів). Сума дивідендів, що виплачується за 2013-2017 роки, не оподатковується податком на виведений капітал у межах обсягу оподатковуваного прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток. Крім того, законопроектом передбачаються перехідні положення для банків , які матимуть право залишатись платниками податку на прибуток до 2020 року включно. Також передбачається, що сума дивідендів, що виплачується за 2013-2017 роки , не оподатковується податком на виведений капітал у межах обсягу оподатковуваного прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток. На думку законотворців, прийняття цього законопроекту дозволить встановити прості правила оподаткування, спростить процедуру адміністрування податку, дозволить зупинити відтік капіталу за кордон, що сприятиме оздоровленню економіки в цілому через створення сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в економіку держави. 

Платники податку – юрособи-резиденти та постійні представництва нерезидентів. Що ж до юросіб-нерезидентів, то щоб працювати з ними в Україні, резидент зобов'язаний буде впевнитися, що нерезидент відкрив тут постійне представництво. Здавалося б, обклали з усіх боків, щоб і миша не пробігла. Але ні, у законопроекті нам не вдалося виявити донарахування у разі придбання товарів, робіт, послуг за цінами вище за звичайні у неплатників податку на виведений капітал. Це очевидна діра. Не виключено, що наші спритні (не)платники податків знайдуть й інші способи маскування виведення капіталу. Ставки податку передбачено дві: • 15 % – з операцій з виведення капіталу безпосередньо власникам (дивіденди та інші прямі виплати в грошовій та натуральній формі, навіть якщо вони не оформлені як дивіденди); • 20 % – з операцій, які прирівнюються до виведення капіталу, і для донарахувань. Схоже на приз "за чесність": маскуєш виведення капіталу під усякі "проценти та роялті офшорним нерезидентам" – сплачуєш 20 %. Офіційно сплачуєш дивіденди – отримай ставку на 5 відсоткових пунктів нижче. А якщо повертаєш інвестиції в межах первісного внеску до статутного капіталу – не сплачуєш нічого. І на закуску ще одна "булочка" від авторів законопроекту: можливість зарахування переплат з податку на прибуток, що накопичилися, у рахунок сплати податку на виведений капітал. 

Избранные посты
Недавние посты