Інспектор з праці - "царь"

Розроблено проект порядку інспекційних перевірок із питань праці, яким передбачено не обмежені "діяння" зі сторони інспектора.

Державний контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюють інспектори праці шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

Посадові особи виконавчого органу, що мають повноваження інспектора праці для виконання покладених на виконавчий орган завдань, матимуть право:

1) безперешкодно, без попереднього повідомлення та в будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування;

2) самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення приходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, у яких використовується наймана праця;

3) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства про працю та зайнятість населення й отримувати їх копії або витяги;

4) ставити керівнику юридичної особи чи фізичній особі, яка використовує найману працю, та/або їх працівникам наодинці або в присутності свідків запитання щодо законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

5) залучати працівників правоохоронних органів;

6) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

7) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

8) отримувати від державних органів й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи й інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

9) одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів відповідних рад, структурних підрозділів відповідних держадміністрацій, підприємств, установ й організацій незалежно від форми власності, що знаходяться на відповідній території, та їх посадових осіб інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на виконавчий орган завдань;

10) користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів відповідних рад, системами зв'язку та комунікацій, мережами спеціального зв'язку й іншими технічними засобами;

11) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції .

Избранные посты
Недавние посты