Компенсація працівникам "карантинного простою" Центром Зайнятості!


Закон про зайнятість населення доповнений ст 47-1 "Допомога по частковому безробіттю на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України".

Таку допомогу надаватимуть застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.

Допомога по частковому безробіттю не надається у разі наявності у роботодавця заборгованості з виплати заробітної плати та сплати ЄСВ, яка виникла протягом п'яти років, що передують року зупинення виробництва.

Допомога по частковому безробіттю встановлюєтьсяза кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (4723 грн).

АЛЕ!!! Є одне "АЛЕ"...

Якщо роботодавець звільнить працівника, що отримував допомогу, протягом 6 місяців (якщо допомога виплачувалася менше 180 календарних днів — протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбаченихп. 1 ст. 40(окрім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця),п. 1 ст. 36,ч. 3 ст. 38 КЗпП, такий роботодавець зобов’язаний повернути кошти в повному обсязі «безробітному» Фонду.

Избранные посты
Недавние посты